Psykoterapeut København | Bettina Uma Knudsen

Kort om psykoterapi
Psykoterapi
er en fællesbetegnelse for forskellige former for samtaleterapi, hvor psykoterapeuten i et samtaleforløb forsøger at afhjælpe klientens psykiske problemer og kriser samt faciliterer personlig udvikling og selvindsigt. Grundantagelsen er, at man kan ændre dét, man tænker og gør, ved at få indsigt i sine egne tanke- og handlemønstre. Psykoterapi er velegnet til behandling af f.eks. stress, angst, depression, tvangstanker (OCD), stress- og krisereaktioner, spiseforstyrrelser, seksuelle problemer, parforholdsproblemer, selvskade, fobier, generel livstræthed mv. 
Du kan selvfølgelig også 'bare' ønske at arbejde med din personlige udvikling eller være nysgerrig efter at udforske dig selv og frigøre ukendte ressourcer. 

Psykoterapi er således for alle.

Psykoterapi hos mig
I vores samarbejde vil du få en erkendelse af de faktorer, der ligger til grund for dine tanker, følelser, handlinger, valg og adfærd og få teknikker til at ændre dine mønstre, dér, hvor de ikke mere understøtter det liv, du ønsker.

Individuel psykoterapi hos mig tager altid udgangspunkt i din nuværende situation. Med nærvær og sensitivitet kigger vi både på dét, der synes at være problemet, årsagerne hertil samt de ressourcer, du råder over. Du vil erfare, at du besidder masser af kraft og ressourcer i dig selv, også selvom du måske har glemt det i dag og lever på en måde, der får dig til at føle dig fx magtesløs, begrænset, ikke go nok mv.. I bevidstheden om din egen styrke og kraft kan du begynde at bruge dine ressourcer og energi konstruktivt og dermed skabe det, du ønsker. Du vil opleve, at den største glæde og absolutte frihed i livet er at være dén, man er, og at gøre dét, man er allerbedst til. 

Jeg arbejder helhedsorienteret med fokus på den tætte forbindelse mellem sind, psyke, krop og sjæl. Mit udgangspunkt er altid med stor kærlighed, respekt og i dit tempo - jeg skal med andre ord nok passe godt på dig undervejs i vores arbejde. Sessionerne tilpasses altid dig og dine behov, og sammen udforsker og bringer vi dine dybeste kvaliteter til udtryk.

Når du ser og oplever dig selv med mere kærlig forståelse og accept, sker der magiske ting i dit liv. Du får større overskud og tolerance, og begynder helt automatisk at træffe mere egenkærlige valg. Det medfører en kædereaktion af andre positive ting, som fx:

  • du får det bedre
  • du vil få mere (Selv)kærlighed i dit liv
  • du sænker dine parader og blive mere nysgerrig og levende
  • du tiltrækker mere venlighed og kærlighed 
  • dine relationer ændrer sig til det bedre 
  • du tiltrækker flere muligheder og succes
  • du føler større meningsfuldhed
  • du føler dig mere værdifuld, elsket, levende og kraftfuld
  • du tillader dig selv at folde dig og dine unikke talenter ud

» Se udtalelser her