Om kriser | Bettina Uma Knudsen

Kriser kan være mangt og meget. Både de store som dødsfald, sygdom, skilsmisse, ulykker, afskedigelse, utroskab, vold, udbrændthed mv. Eller de personlige ”aldersbestemte” og eksistentielle livskriser. Årsagerne kan være mange, og krisen større eller mindre. Fælles for kriser er dog, at de ofte tvinger os til at stoppe op og revurdere vores valg, handlinger og adfærd. At tænke og handle anderledes end vi hidtil har gjort. At træde et skridt til siden og se på os selv og vores liv. Befinder vi os der i livet, hvor vi gerne vil være, eller er vi her rent tilfældigt?

En krise kan derfor være starten til et mere meningsfuldt liv med glæde og balance, selvom det sjældent føles eller opleves sådan; tværtimod føler de fleste af os utrygge, usikre og kede af det, og kan tabe troen på os selv og fremtiden.

At blive bevidst om vores værdier og leve vores liv derefter kræver en god portion mod, vilje og handlekraft. Til gengæld tilbyder en krise altid muligheden for at lære sig selv bedre at kende og kan således være starten på et mere meningsfuldt liv. Når vi ved, hvad der er vigtigt for os og begynder at prioritere derefter, vil vi træffe nye valg og dermed gå nye/andre veje. Det åbner op for et liv i større overensstemmelse med det autentiske selv

En krise har mange faser, hvorfor den hjælp og støtte, vi har brug for, også vil variere undervejs. Jeg støtter dig uanset, hvor du er i dit kriseforløb, og hjælper dig helskindet og kærligt igennem.

» Se udtalelser her