Angst København, depression København, angst København,depression frederiksberg, angst frederiksberg, angst kbh, depression kbh

Stress, angst og depression OG sammenhængen mellem dem

Symptomer på angst, stress og depression er nært beslægtede, og lidelserne kan være med til at udløse hinanden. Se kort beskrivelse af stress, angst og depression samt symptomerne derpå længere nede på siden.

Aldrig før er så mange mennesker gået ned med stress og/eller angst og/eller depression. Vi knokler løs, og overhører i lang tid den indre stemme, som først høfligt – sidenhen råbende  – prøver at sige til os, at der er noget galt. Uden kontakt til vores autentiske selv, fjerner vi os mere og mere fra dét, vi egentligt kan og vil, indtil vi måske en dag bryder sammen. Gennem kærlig forståelse, praktisk vejledning, gennemprøvede teknikker og en konkret handlingsplan hjælper jeg dig tilbage til dit autentiske jeg. Til din råstyrke.

For mig er mennesket en vidunderlig cocktail af krop, sind, ånd og emotioner/følelser. Og når vi taler om stress, angst og depression er vi nødt til at forholde os til samtlige fire faktorer, og sætte ind på alle områderne for at sikre helberedelse. Modsat et brækket ben hvor såvel diagnose som behandling kan være rimelig isoleret og simpel, kan det være mere svært at isolere symptomerne på stress fra angst og angst fra depression og depression fra stress.

Hvis du er stresset, så er du også i risiko for at udvikle angst og omvendt kan angst udløse stress, da man typisk er mere sensitiv og sårbar under pres. Dette kan på sigt føre dig ind i en ond cirkel med et kronisk forhøjet stress og angst niveau, hvor symptomerne bliver værre og værre, og kan udløse eller forstærke depression eller andre psykiske lidelser.

Depression er den hyppigst forekommende psykiske følgesygdom ved langvarig stress. Man har i mange år vidst, at langvarig stress og psykisk pres kan gøre os mere modtagelige for eller udløse en depression. Stress kan også føre til depression når den opstår pludseligt i form af en overvældende begivenhed.

Generelt er det vanskeligt at pege på årsager til at angst udvikler sig til stress, depression eller omvendt, da lidelserne kan påvirke hinanden gensidigt. Og ofte ses et kompliceret samspil mellem arv, personlighed og miljø både arbejdsmæssigt og privat, der bliver afgørende for hvordan lidelserne udspiller sig hos det enkelte menneske.

Forskning viser, at psykoterapi er den mest virkningsfulde behandlingsmetode for angst, depression og stress. Gennem vores samtaler holder jeg et helhedsorienteret perspektiv, og hjælper med at kortlægge problemerne således, at det bliver muligt at forstå symptomerne i sammenhæng med dit liv. Følelser og tanker er forbundet med den måde vi tænker om os selv på i relation til andre, og hvordan vi indgår i relation med omverden. Dette mønster bliver tydeliggjort i samtalerne, og med ny indsigt følger muligheden for at arbejde sig ud af den fastlåste og ulykkelige livssituation, og atter finde frem til glæden ved livet.

Stress
Stress er en helt naturlig og hensigtsmæssig psyko-fysiologisk reaktion, der er forbundet med vores mulighed for at overleve. Det er en naturlig reaktion på en unaturlig situation og er kroppens måde at fortælle os, at der er et problem. Stress opstår, når de krav, forventninger og belastninger, som vi står overfor, overstiger de ressourcer og muligheder vi har - eller tror vi har. Langvarig stress kan have store helbredsmæssige konsekvenser.

Angst
Angst er en normal reaktion på stress, og hjælper os i mange tilfælde til fx at håndtere pressede situationer. Det betyder vi alle kender til at føle angst; problemet er, når vi lader vores angst styre vores liv; dvs. kraftigt begrænser os selv for at undgå potentielle angst-situationer. Denne undgåelsesadfærd har den uheldige bivirkning, at den vedligeholder og i mange tilfælde forstærker angst tilstanden. Man lider af angst, når man fortolker ydre begivenheder (fx elevatorer eller flyveture) eller indre begivenheder (fx tanker eller kropslige fornemmelser) som farligere, end de i virkeligheden er. Med andre ord, betyder angst at være bange for noget, man i princippet ikke bør frygte fx generaliseret angst, hvor bekymringerne bliver så voldsomme, at man ikke kan klare hverdagen i en længerevarende periode.

Fobi
En fobi er det, man har angst for, og er en generel betegnelse for den ting eller situation, som man er angst for. Det kan for eksempel være en fobi for edderkopper, slanger eller sociale sammenhænge. Nogle fobier kan være mere hæmmende end andre; fx er sandsynligheden for at møde slanger i Danmark jo ikke så stor, modsat at møde mennesker hvis man lider af socialfobi.

Depression
Depression kan vise sig på vidt forskellige måder. Det er en længerevarende følelse af fx uforklarligt tungsind, overvældende træthed, håbløshed, rastløshed og meningsløshed. Nogle føler sig meget kede af det og fortvivlede, andre kan ikke mærke sig selv mere og føler sig tom indeni. Nogle oplever at være konstant irritabel, ubeslutsom og opfarende, mens andre oplever en indre uro og rastløshed, som gør det svært at slappe af. Et fælleskarakteristika ved depression er, at det går ud over livsglæden. Man mangler energi og drivkraft, føler sig træt over en længere periode, og mister ofte interessen for de meste. Alting opleves tungt og uoverkommeligt, og man mangler overskud til at klare hverdagens aktiviteter. Denne grundtilstand forstærkes ofte af selvbebrejdelser og skyldfølelse.

Symptomerne på stress, angst og depression er som sagt nært beslægtede og jeg har samlet nogle af de væsentligste symptomer her. Hvilke symptomer du har, og graden af dem, afhænger naturligvis af, hvad du konkret kæmper med lige nu, og hvor lang tid du har haft symptomerne. Det er meget vigtigt at tage symptomerne seriøst, og påbegynde behandling, da langstids ubehandlet stress, angst og depression ellers kan blive invaliderende og/eller føre til endnu mere alvorlige sygedomme.

Fysiske symptomer
Hjertebanken, mundtørhed, trykken for brystet, mangel på appetit eller overspisning, indre uro, hovedpine, nedsat potens, mavesmerter, anspændthed, koldsved, muskelspændinger, nedsat immunforsvar, ekstrem træthed, følelsesløshed

Psykiske symptomer
Indre uro, dyb følelse af tristhed, meningsløshed, hukommelses- og koncentrationsbesvær, overvældende træthed, følelse af værdiløshed, mange bekymringer, irritabilitet, nedsat humoristisk sans, rastløshed, ligegyldighed, udmattelse

Adfærdsmæssige symptomer
Søvnproblemer, uengagerethed, nedsat præstationsevne, øget brug af stimulanser, indelukkethed, social tilbagetrækning, mistro, vredesudbrud, glemsomhed, øget sygefravær