Skab et liv uden depression, angst og/eller stress | Bettina Uma Knudsen

Der findes et liv uden nedbrydende og begrænsende angst, depression og stress!

Det er at stå i din livskraft og (selv)kærlighed med alle dine ressourcer. Fra det ståsted kan du rumme dine følelser og tanker, uden at de styrer dig og dit liv. Vælge til og fra.

Symptomer på angst, stress og depression er nært beslægtede, og lidelserne kan være med til at udløse hinanden. 

Hvis du er stresset, så er du også i risiko for at udvikle angst og omvendt kan angst udløse stress, da man typisk er mere sensitiv og sårbar under pres. Dette kan på sigt føre dig ind i en ond cirkel med et kronisk forhøjet stress og angst niveau, hvor symptomerne bliver værre og værre, og kan udløse eller forstærke depression eller andre psykiske lidelser.

Aldrig før er så mange mennesker gået ned med stress og/eller angst og/eller depression. Vi knokler løs, og overhører i lang tid den indre stemme, som først høfligt – sidenhen råbende  – prøver at sige til os, at der er noget galt. Men uden kontakt til os selv, fjerner vi os mere og mere fra dét, vi egentligt vil, indtil vi måske en dag bryder sammen. 

Stress opstår, når de krav, forventninger og belastninger, som vi står overfor, overstiger de ressourcer og muligheder vi har - eller tror vi har. 

Langvarig stress kan have store helbredsmæssige konsekvenser.

Angst er en normal reaktion på stress, og hjælper os i mange tilfælde til fx at håndtere pressede situationer. Det betyder vi alle kender til at føle angst; problemet er, når vi lader vores angst styre vores liv; dvs. kraftigt begrænser os selv for at undgå potentielle angstsituationer. Denne undgåelsesadfærd har den uheldige bivirkning, at den vedligeholder og i mange tilfælde forstærker angsttilstanden. 

Man har i mange år vidst, at langvarig stress og psykisk pres kan gøre os mere modtagelige for eller udløse en depression. Depression er den hyppigst forekommende psykiske følgesygdom ved langvarig stress. 

Depression kan vise sig på vidt forskellige måder. Et fælles karakteristika ved depression er, at det går ud over livsglæden. Man mangler energi og drivkraft, føler sig træt over en længere periode, og mister ofte interessen for de meste. Alting opleves tungt og uoverkommeligt, og man mangler overskud til at klare hverdagens aktiviteter. Denne grundtilstand forstærkes ofte af selvbebrejdelser og skyldfølelse.

Men heldigvis findes der et godt liv uden stress, angst og/eller depression.

Så hvad kan du gøre? 

Som forebyggelse og ved begyndende stress, angst og depressions symptomer kan du gøre rigtig mange gode tiltag selv:

 • Start din dag med at være taknemmelig over alt det, du faktisk har i dit liv 
 • Eksperimenter med at tillægge dig selv, situationen og andre mennesker positive motiver
 • Øv dig dagligt i ikke at tage livet/situationer/hændelser for personligt 
 • Skab/sikre flere 'jeg vil' end 'jeg skal' i hverdagen og fjern “burde” totalt fra dit ordforråd
 • Beslut dig for at acceptere og elske dig selv fuldt og helt -også selvom gamle overbevisninger og vaner påbyder dig andet
 • Lyt til dine tanker og følelser, men lad dem ikke altid styre dine handlinger. De er ikke nødvendigvis et udtryk for den højeste sandhed, men oftest blot repetition 
 • Skab og/eller dyrk gode relationer
 • Dyrk (moderat) motion 
 • Grin hver dag; det gør dig gladere og stærkere både fysiologisk og psykisk 
 • Glæd dig selv og andre hver eneste dag
 • Brug primært tid på det der giver dig energi og livsmening

Forskning viser, at psykoterapi er den mest virkningsfulde behandlingsmetode mod angst, depression og stress. Og jo hurtigere du får kompetent hjælp og støtte jo hurtigere kommer du tilbage til et mere glædesfyldt liv.  

Hvis du allerede oplever flere symptomer på stress, angst -og/eller depression er det min professionelle erfaring gennem mere end 10 år, at vi har brug for kompetent vejledning og perspektiv til at bryde den uhensigtsmæssige og nedbrydende cirkel af al for stort dagligt pres/mængde, manglende overblik, lavt selvværd/selvtillid, alt for mange bekymringer, alt for mange “skal og burde” ting hver dag mv. 

Vi har brug for praktisk vejledning, enkelte og effektfulde teknikker samt en konkret handlingsplan. 
Så du skridt for skridt igen: 

 • bliver opmærksom på dine ressourcer
 • mærker din styrke 
 • mærker hvad du gerne vil og hvad du ikke vil
 • mærker hvad der giver dig energi og glæde i din hverdag
 • oplever den indre styrke og glæde ved at sige til og fra. Ja og nej - og mene det
 • bevidst og senere ubevidst tilvælger hvad du vil og hvad der giver dig energi, fremfor jeg skal og burde

Symptomerne på stress, angst og depression er som sagt nært beslægtede og jeg har opsummeret nogle af de væsentligste symptomer i nedenstående. Hvilke symptomer du har, og graden af dem, afhænger naturligvis af, hvad du konkret kæmper med lige nu, og hvor lang tid du har haft symptomerne. Det er meget vigtigt at tage symptomerne seriøst, og påbegynde behandling, da langtids ubehandlet stress, angst og depression ellers kan blive invaliderende og/eller føre til endnu mere alvorlige sygdomme.

Fysiske symptomer
Hjertebanken, mundtørhed, trykken for brystet, mangel på appetit eller overspisning, indre uro, hovedpine, nedsat potens/lyst, mavesmerter, anspændthed, koldsved, muskelspændinger, nedsat immunforsvar, fysisk træthed, følelsesløshed, grådkvalt og udbrændthed.

Psykiske symptomer
Indre uro, dyb følelse af tristhed, meningsløshed, hukommelses- og koncentrationsbesvær, overvældende træthed, følelse af værdiløshed, mange bekymringer, irritabilitet, nedsat humoristisk sans, rastløshed, ligegyldighed, manglende glæde, apati,  

Adfærdsmæssige symptomer
Søvnproblemer, uengagerethed, nedsat præstationsevne, øget brug af stimulanser, indelukkethed, social tilbagetrækning, overdrevent træning, mistro, vredesudbrud, glemsomhed, øget/hyppigt sygefravær

Kraftige symptomer forsvinder ikke bare. Så jo længere tid du går med det jo værre bliver det, og jo længere tid tager det at komme tilbage til et glædesfyldt liv.

Så tag dig selv alvorligt og beslut dig for, at nok er nok. Sig til dig selv: ”Jeg vil være glad igen.”