selvtillid københavn, selvvaerd københavn, selvtillid kbh, selvvaerd kbh

Kender du forskellen mellem SELVTILLID og SELVVÆRD?

Selvværd knytter sig til den vi er.  Til vores Væren.
Selvtillid knytter sig til det vi kan og gør. Til vores præstationer.

Selvværd er en følelse og en indre tilstand, der handler om hvor værdifuldt vi opfatter os selv. Om at mærke og værdsætte os selv og kan forståes som nærvær med os selv. Om vi grundlæggende føler os elsket og ønsket eller grundlæggende har en følelse af, ikke at være ok og føle os forkerte. Om vi ser os selv med overvejende kærlige forståelse, accept og selvkærlighed eller om vi ser os selv med overvejende kritik, fordømmelse og hårdhed. 

Selvværdet udvikles og opnåes når man fra den tidlige barndom bliver mødt med ubetinget kærlighed og accept for at være den, man er. Blot for at være den, man er.

Selvtillid vedrører det ydre andre kan se og afhænger af den værdi og vigtighed, vi og vores omgivelser tillægger det vi gør.  

Selvtillid får man dermed gennem præstationer og den anerkendelse og ros, præstationerne giver os. Selvtillid er dermed knyttet til handling – det vi gør. Med andre ord vores tillid til vores evner, kompetencer og færdigheder. I vores samfund har vi meget fokus på det vi gør, og derfor identificerer mange sig med hvad de gør og ikke hvem de er. 

Mennesker med en høj selvtillid kan se stærke, frie og uafhængige ud, men dette kan være langt fra sandheden, hvis selvværdet er lavt. Selvtillid kan fremhæve selvværdet ligesom det kan tilsløre at selvværdet mangler. Hvis man dybest inde har en følelse af ikke at være et værdifuldt menneske og føle sig elsket for den man er, kan behovet for at præstere være så stort, at man overbebyrder sig selv med alt for meget arbejde og overansvar, i ønsket om at opnå anerkendelse og føle sig værdifuld.

Jeg oplever ofte at mine klienter har høj selvtillid men lavt selvværd, og den lidelse og frustration det skaber i deres liv - selvom de måske end ikke er bevidst om årsagen. De føler og oplever en stor kløft mellem hvad de viser til andre/hvad andre ser, og hvad de dybest set føler og tænker om sig selv, og det skaber dyb indre uro som på sigt udvikler sig til stress, angst og/eller depression symptomer.  

Hvis du allerede oplever symptomer på stress, angst eller depression, så lad mig hjælpe dig til større selvværd. Til at sige TIL og FRA. Til mindre indre uro og ubalance. Til større overensstemmelse mellem hvad du viser omverden og hvad du dybest set tænker om dig selv. Gennem vores samtaler kan jeg hjælpe dig til at begynde at opfatte dig selv fra et langt mere kærligt og accepterende perspektiv. Med kraftfulde værktøjer vil du udvikle din accept og tolerance overfor dig selv, og din evige indre kritiker og hårdhed overfor dig selv (og andre) vil reduceres i takt dermed. Og så vil du opleve at livet bliver lettere....lysere....bedre.

Vi kan beslutte os for at booste vores selvtillid, men det er ekstrem vanskeligt at øge sit selvværd på egen hånd. For det er i samspillet med en anden, at vi kan blive set. At BLIVE SET er at føle sig anerkendt som sig selv - at blive set i sit enestående selv. At blive set med kærlig øjne er meget bevægende og healer indre smerte.

Men noget kan vi altid gøre. Du kan vælge at elske dig selv lige NU. Uagtet din situation kan du vælge at stoppe op og tage 5 minutter til at anerkende dig selv.

Her er 4 trin til at nære og styrke dit selvværd:

1. Med kærlig forståelse acceptere dig selv med ALLE dine følelser. Både de mere flatterende og dejlige af slagsen, men også dem du ikke har det så godt med. Kæmpe accept på alle følelserne; det er dem der gør os til mennesker, og vi behøver jo ikke altid at handle på dem!

2. Med glæde i hjertet anerkende de større og mindre kriser, du er kommet igennem. Mind dig selv om, hvad du har lært om dig selv af kriserne, og anerkend dig selv for al din styrke og kraft til at komme gennem dem!

3. Med varme i hjertet huske på hvordan din venlighed og omsorg kommer til udtryk i små og store hverdags handlinger. Snakken med din kæreste/ven/barn/kollega der er i krise. Smilet til den fremmede. Livretten du kokkerede for at glæde én. Den helt rigtige gave, du brugte tid på at finde. Venligheden og tålmodigheden overfor den stressede kollega/kæreste/fremmede. Tilsidesættelse af egne behov og ønsker, for at være der for et andet menneske.

4. Med stor kærlighed anerkende, at du hele tiden gør dit bedste. Og det er alt hvad vi kan gøre. Accepter at du måske har en stærk indre kritiker, der aldrig er helt tilfreds. Men bare fordi din indre kritiker hele tiden er der og råber højst, har den jo ikke nødvendigvis ret! Det vil være det samme som at give fx hooligans ret pga deres iøjenfaldenhed og larmende adfærd. Så husk at det bare er én måde at betragte en situation på. Vælg at betragte dig selv på en anden måde nu. At du hele tiden gør dit bedste, ud fra det du har lært, og det du ved. Al udvikling og vækst medfører, at vi prøver os frem, og nogle gange går det godt og andre gange skidt. At være menneske og lave fejl hører sammen. Masser af accept på, at det er sådan, det er. Så hvis du altså ikke bevidst vælger IKKE at gøre dit bedste, så vid at du GØR dit bedste hele tiden. Anerkend dig selv for det med masser af kærlig forståelse.

Brug 5-10 min. på de 4 trin hver dag og oplev hvordan livet bliver lidt lettere.

Og ønsker du at stå stærkt og mere kærlighedsfuldt i dit fundament, så lad mig hjælpe dig til større selvværd. I bevidstheden og følelsen af dit eget værd og iboende indre kraft kan du skabe balance mellem den du er og det du gør. Og det frigiver masser af ny energi. Du vil opleve, at den største glæde og absolutte frihed i livet er at være dén, man er, og at gøre dét, man er allerbedst til. 

Ring/skriv til mig og hør hvordan jeg kan hjælpe dig :)