Har du skruet ned for din livsenergi? | Bettina Uma Knudsen

Har du skruet ned for din livsenergi? 

Når vi skruer ned for livsenergien føler vi os små, magtesløse, grænseløse, forvirrede og bliver oftest som en konsekvens deraf, deprimerede, angstfulde og/eller stressede. Når vi (ubevidst) gør os selv små, kan vi ikke sige til og fra. Ligesom et barn er et offer ift. voksne og ikke er i stand til at sætte grænser, da magtstruktureren er helt skæv. Ligeledes bliver vi også ofre, når vi gør os små. Mindre (værd) end alle andre, og jo mindre vi gør os indeni, jo sværere bliver det at stå i livet.

Sværere at håndtere dagens mange gøremål og udfordringer. Det ansvar kan børn ikke magte. Og det skal de selvfølgelig heller ikke. Det kræver en voksen, der er og føler sig i øjenhøjde med livet, med sig selv. En voksen som tager sig selv alvorligt. Og måske har du aldrig rigtig lært at dine behov og ønsker også tæller i dit liv. Lært at håndtere og rumme alle dine følelser på en hensigtsmssig måde, så de ikke styrer dit liv i dag. Måske havde du som barn travlt med at tage overansvar for familien/den ene forælder/søskende fordi dine forældre/omsorgsgivere ikke selv havde lært at stå kærligt i sig selv, og derfor heller ikke kunne lære dig, at du er elsk-værdig. 

At elske sig selv er helt essentielt for et godt liv og helbred. Det er essentielt for vores evne til at udvikle ægte medfølelse og kærlig forståelse, og starter hos os selv. Fordømmer du dig selv eller har du medfølelse med dig selv i hverdagen helt generelt. Kritiserer du dig selv eller har du kærlig forståelse for, at du klumper lidt rundt i det. Hvis vi dagligt bilder os ind, at vi ikke er gode nok, pæne nok, interessante nok, dejlige nok, intelligente nok, taber vi som følge deraf selvrespekten, og det er temmelig svært at stå med rank ryg og være i øjenhøjde med livet, efter vi har slået os selv i gulvet. Så er det vi bliver og føler os små og hjælpeløse, for dernede fra gulvet ses og opleves verden og chefer, partnere, kollegaer, venner mv., naturligvis meget stor/større. 

Vi bliver ikke pludselig ramt af en depression eller angst eller stress. Både stress, depression og angst er en direkte konsekvens af langs tid skubben følelser fra sig, ikke få sat grænser, ikke handle efter egne ønsker og behov, en tilbagetrækken fra livet, gøre sig mindre mv. Det er en direkte konsekvens af, at vi fragmenterer os selv i forsøget på at skubbe alt det væk, som vi oplever (for) smertefuldt. At vi fjerner os mere og mere fra os selv indeni. At vi lukker ned for at kunne mærke os selv, fordi vi gerne vi lukke af for  smertelige følelser, som vi ikke tror, vi kan håndtere og rumme. Og når vi ikke kan lide os selv og lukker af for os selv, er det selvfølgelig svært, at have tillid til os selv. Og når vi ikke længere har tillid til os selv og ikke kan mærke os selv, bliver verden naturligvis et skræmmende/overvældende sted. 

Og så er vi inde i en negativ spiral. En nedbrydende spiral hvor vi begrænser vores liv og færden, og lukker mere og mere af for os selv, for ikke at mærke smerten ved netop at lukke af for os selv. Dette afstedkommer en dyb følelse af ensomhed. For når vi ikke kan mærke os selv, er vi ikke i kontakt med os selv, og det giver en dyb følelse af at være alene. Alene og bange. 

Vi mennesker er flokdyr. Vi har brug for at høre til. Føle os som en del af en gruppe/familie/noget større end os selv. Gør vi ikke det udvikler vi bl.a. angst og depression. Angst er netop IKKE en følelse, det er et biprodukt af ikke at være i kontakt med sig selv. Ikke at føle sig forbundet med sig selv og andre. Det er forfærdeligt, for vi kan ikke løbe væk fra det (fra os selv), men vi kan heldigvis ændre vores angstfylde, deprimerende og/eller stressfyldte svære liv. Vi kan ændre vores indre tilstand ved at forøge vores selvkærlighed. Ved at forøge vores kærlige selvforståelse. Vores selvomsorg og medfølelse. Således at vores selvrespekt step for step vokser. Fokusere på at komme tilbage i kroppen fremfor at det forbliver oppe i hovedet og kører i ring. Vende tilbage til Nuet. Opdage at du har masser af Kraft/livsenergi. Lære hvordan du kan stå i livet med al din livskraft. Opleve hvor FEDT det er at stå i livet med al din livsenergi. 

Den store hemmelighed er, at når du så træder frem og ud i livet med al din livskraft forsvinder både angst, stress og depression lidt eller lidt. For så mærker du dig selv, og så kan du også mærke, hvad du vil være med til, og hvad du ikke vil være med til. Hvad der giver mening for dig. Og det er helt fundamentalt for at vælge til og fra. Sige JA og NEJ. Sætte grænser. Det kan vi, når vi kan lide os selv og respekterer os selv. 

Næsten dagligt gennem de sidste mange år har jeg hjulpet klienter med angst, depression og/eller stress tilbage til dem selv. Hjulpet dem til at (gen)finde deres livsenergi og hjulpet dem til at skrue op på deres livsenergi-volume, så de kan stå i al deres kraft, selvkærlighed og selvrespekt, og derfra møde livet i øjenhøjde. 

Ta fat i mig hvis du ønsker at komme ud af din depression, angst og/eller stress og vende tilbage til livet. Vi skruer op for din livsenergi ved hjælp af nogle enkelte kraftfulde og konkrete metoder -kropsligt, emotionelt og mentalt. Ved kontinuerligt at træde frem fremfor at gøre dig lille, vil du ændre din tilgang til dig selv og omverden.