6 trin til mere Kærlighed | Bettina Uma Knudsen

Hvordan går det med KÆRLIGHEDEN? 

De sidste par dage har specielt den romantiske kærlighed/parforholdet fyldt en del i mine samtaler. 
Kærligheden, som vi ønsker os så inderligt. Og hvis vi allerede er i et forhold ønsker vi os måske en mere fyldestgørende Kærlighed. En anderledes Kærlighed. 
Vi vil meget gerne elskes på en bestemt måde. Vi vil elskes, så vi føler os trygge indeni. Vi vil elskes, så vi ikke mærker smerte, sorg og ubehag indeni. 

Jeg tror på kærligheden. 
Jeg tror, at vi er kærlighedsvæsner. 
Jeg tror, at al positiv udvikling går gennem kærlighed. 
Jeg ønsker, at vi tør vælge kærligheden.

Men at turde vælge kærligheden kræver at vi elsker os selv og kan/tør stå i os selv. At vi tør ta chancen og åbne vores hjerte og elske. Passioneret og fuldt, selvom der ingen garantier findes. Og det kan være ganske overvældende, hvis man ikke er så heldig at have oplevet ubetinget kærlighed gennem sin opvækst. Blive SET/spejlet med kærlige øjne. 

 • Er du blevet SET med kærlige øjne?
 • Føler du dig SET?
 • Hvem SER dig idag? 

Så tør du vælge Kærligheden? 

De fleste man spørger siger, at kærligheden til deres partner/ægtefælle er det vigtigste i deres liv, undtaget kærligheden til deres evt. børn, og dog lægger rigtig mange mennesker deres fokus, tid, energi og kræfter på jobbet eller andet steds. 

Hvorfor kan man spørge? For det er ellers et simpelt regnestykke (når man står udenfor, og ikke er følelsesmæssigt bundet op og/eller føler sig presset af dagligdagens krav).

Det vi giver vores fokus, opmærksomhed, tid og energi vokser. Græsset gror ALTID hvor det vandes og vokser sig altid grønnest der. 

Hvorfor har vi så travlt med alle mulige andre ting, hvis kærligheden til vores partner, og/el børn og/el familie og/el venner har højeste prioritet for os? 

Det er et kæmpe spørgsmål, der naturligvis ikke lige er et entydigt svar på. Men hvis vi lige ser bort fra de kulturelle, samfundsmæssige og større økonomiske aspekter tænker jeg, at mange mennesker HAR muligheden for at træffe et valg og skabe positive forandringer i deres liv. Ikke sagt, at det er nemt eller gjort på en måned. Men det er muligt. 

Det er muligt at stoppe op og blive klar på, hvad det allervæsentligste er for én, og derefter kigge på, om det der er væsentligst for én er i overenstemmelse med ens adfærd og handlinger. Hvis det er (nogenlunde) i overensstemmelse kan jeg næsten garantere, at du generelt trives godt i din hverdag, i dit liv. 

Hvis der ikke er overensstemmelse vil der omvendt ofte være en følelse af (måske udefineret) utilfredshed, ligegyldighed, manglende mening og indre glæde - trods de ydre omstændigheder. 

Indsigt gør at der kan handles. 

Du kan begynde at lægge en prioriteret plan for at komme derhen hvor du gerne vil. Skridt for skridt. Med (selv)Kærlighed og Kraft.

Det ligger i tiden, at vi kan det hele, bare vi vil. Måske - men ihvertfald ikke samtidig!

Og ofte vælger vi at bygge en tilværelse/familie op samtidig med, at vi også er i gang med at bygge et arbejdsliv/karriere op. 

Så vi forsøger efter bedste evne at håndtere det hele samtidig; børn, karriere, bolig, kroppen, forholdet, maden, rejser mv. Det er selvfølgelig ikke muligt for noget menneske. (Tro ikke på bladene). Noget bliver selvfølgelig prioriteret og andet bliver nedprioriteret. Bevidst eller ubevidst. Måske prioriteres bolig fremfor mere tid sammen. Måske prioriteres videreuddannelse fremfor mere tid sammen med partneren/familien? Og når vi står og jonglerer med så mange eller tunge bolde, fokuserer vi måske mere på at holde tungen lige i munden fremfor bevidst at tilvælge/fravælge nogle af boldene.

Men det kan du! 

Måske ikke alene. 
Ikke det hele på en gang. 
Men du kan stoppe op. 

Stoppe op lige nu.

Hvis man gør som man altid har gjort, får man hvad man altid har fået.
Så hvis man vil have et nyt resultat, må man gøre noget nyt. 

Så du kan stoppe op og reflektere over/arbejde med disse seks trin:

 1. Hvad er mine væsenligste værdier og dybeste ønsker?
 2. Hvor og hvordan bruger jeg min opmærksomhed, tid, energi og kræfter idag? 
 3. Hvor og på hvad konkret ønsker jeg at bruge mit fokus, opmærksomhed, tid, energi og kræfter idag?
 4. Hvor og hvordan kan jeg lettest starte med at skabe forbedringer? (så jeg hurtigt oplever succes for det motiverer mig til at fortsætte)
 5. Hvordan kunne en prioriteret fokusplan se ud?
 6. Hvordan og hvor ofte vil jeg fejre, at jeg er begyndt på en ny vej mod større (selv)kærlighed og glæde….mine nye tiltag? (mit råd er: MEGET OFTE :) 

Når der er overensstemmelse mellem: HVEM DU ER, HVAD DU TROR PÅ, HVAD DU VIL OG HVAD DU KAN vil du opleve meget mere (selv)kærlighed, flow, indre glæde og mening.

Du kan arbejde med disse 6 trin alene. Trin for trin med fokus og opmærksomhed vil du opnå positive forandringer i dit liv.

Men hvis du er lidt utålmodig og ønsker at fremskynde processen og have:

 • én til at holde perspektivet og overblikket
 • kompetent og kærlig sparring overvejs
 • konkrete øvelser, som du kan implementere i dit liv med det samme
 • blive kærligt udfordret på dine følelser og tanker 
 • sikre prioriteringen af dine værdier
 • sparring til at træffe gode og kærlige valg
 • en til at heppe på dig undervejs

Så ta kontakt til mig og jeg vil vejlede, inspirere og støtte dig gennem din Vej mod større (selv)Kærlighed i hverdagen. I dit liv.