Hvad du kan-vil-er-tror på! | Bettina Uma Knudsen

HVAD DU KAN er summen af alle dine erfaringer og al den viden, du har tilegnet dig indtil nu (uddannelse, reelle færdigheder og kompetencer). 

HVAD DU VIL udtrykker dine ønsker og mål i livet. Dine drømme. Dine ambitioner. Din vision.

HVEM DU ER OG HVAD DU TROR PÅ er summen af dig i dag. De fysiske og psykiske gaver, talenter, udfordringer og begrænsninger du har arvet og er blevet formet af i det miljø (forældre, område, familie, venner, skole mv), hvor du er opvokset. Alle dine bevidste og ubevidste erindrede og ikke erindrede oplevelser i kombination med dit arvemateriale ligger til grund for, hvad du finder væsentligt i livet, og hvilke overbevisninger, holdninger, forestillinger, opfattelser om dig selv, livet, og verden du har. Dine valg, beslutninger og tilgang til livet afspejler, hvem du er, og hvad du tror på.

Når alle tre faktorer: HVEM DU ER, HVAD DU TROR PÅ, HVAD DU VIL OG HVAD DU KAN er tilstede, oplever du en dyb glæde og mening med dig selv og livet i et harmonisk flow. Her lever du med autencitet i overenstemmelse med dit dybeste potentiale og unikke medfødte talenter, og du har følelsen af at være til stede i nuet.

Vidunderlige og magiske oplevelser begynder ofte at manifestere sig her til stor gavn og glæde for både dig selv, dine medmennesker, samfundet og verden.

Uden om cirklerne finder vi vores passion og motivation, evnen og viljen til at handle samt de handlingsstrategier, vi har opygget gennem livet.

PASSION giver livet masser af farve og smag - saft og kraft! Når du accepterer og er glad for dig selv, tør du også udfolde dig selv (dit potentiale) og tillade din begejstring og livskraft at komme til udtryk. Du føler dig mere levende og til stede i livet. Og når du tør leve med passion og begejstring, får du oftest rigtig god feedback, og der kommer mere flow og muligheder i dit liv. 

MOTIVATION fører dig fra A til B. Du er motiveret, når du bevidst eller ubevidst har et ønske om at opnå eller undgå noget. Du kan være motiveret af at komme hen imod noget godt eller væk fra noget ubehageligt; oftest en kombination.

HANDLINGSSTRATEGIER er vejen fra HVAD DU KAN til at skabe HVAD DU VIL. Du kan have alle forudsætningerne og et stort ønske, men hvis du blot tænker på det uden at gøre det, der skal til for at nå derhen, kommer du aldrig eller muligvis kun derhen ved en tilfældighed. Du skaber bevidste resultater, når du bevidst omsætter ord til handling. 

Jeg coacher, vejleder og understøtter dig i din proces med at finde frem til lige præcis det, der giver mening for dig.